Phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND quận, Trường Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cuộc họp ngày 29/4/2021

Ngày đăng 30/04/2021 | 10:09 AM  | View count: 233
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Triển khai thực hiện Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Chủ tịch UBND thành phố HN về phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng 30/04/2021 | 09:35 AM  | View count: 481
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công điện của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/04/2021 | 08:49 AM  | View count: 134
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy Hà Nội và Chủ tịch UBND Thành phố về phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 28/04/2021 | 06:21 PM  | View count: 191
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành Công điện tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 27/04/2021 | 08:54 PM  | View count: 1390
Ngày 27/4/2021, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có Công điên số 03/CĐ-CT về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa...

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội

Ngày đăng 27/04/2021 | 04:36 PM  | View count: 236
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tiếp nhận, sử dụng vắc xin phòng chống COVid-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn quận Cầu Giấy đợt 2 năm 2021

Ngày đăng 20/04/2021 | 02:17 PM  | View count: 165
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Phường Trung Hòa tổ chức hội nghị truyền thông về tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 và các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới

Ngày đăng 20/04/2021 | 08:07 AM  | View count: 435
Thực hiện kế hoạch số 5453/KH-SYT ngày 12/4/2021 của Sở Y tế Hà Nội về việc tiếp nhận và sử dụng vắc xin phòng dịch Covid-19 cho nhóm đối tượng...