Phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV

Về việc rà soát, đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với người dân trên địa bàn

Ngày đăng 07/07/2021 | 06:14 PM  | View count: 68
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Về việc thực hiện Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 07/07/2021 | 06:11 PM  | View count: 63
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Hội nghị trực tuyến tuyên truyền và phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19”

Ngày đăng 06/07/2021 | 05:02 PM  | View count: 67
Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND quận Cầu Giấy về triển khai thực hiện cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong ...

Quận Cầu Giấy triển khai điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 lưu động

Ngày đăng 02/07/2021 | 08:00 PM  | View count: 747
T hực hiện kế hoạch số 8711/KH-SYT ngày 08/6/2021 của Sở Y tế Hà Nội, Kế hoạch số 1812/KH-KSBT ngày 08/6/2021 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật...

Nghị quyết của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dung lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày đăng 02/07/2021 | 12:48 PM  | View count: 5
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Phường Quan Hoa phát động ủng hộ “Quỹ phòng, chống Covid – 19”

Ngày đăng 01/07/2021 | 09:51 AM  | View count: 128
Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ và Lời kêu gọi ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều ngày...

Tổ chức diễn tập công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 29/06/2021 | 05:48 PM  | View count: 95
Sáng ngày 29/6/2021, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 quận Cầu Giấy đã chỉ đạo tổ chức diễn tập công tác coi thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tại điểm thi trường THCS Nghĩa Tân.

Tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 26/06/2021 | 11:31 PM  | View count: 83
Xem nội dung chi tiết

Tiếp tục duy trì, thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 25/06/2021 | 04:00 PM  | View count: 14
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN