Phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV

Công văn của UBND quận Cầu Giấy về việc thực hiện Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/10/2021 | 07:34 PM  | View count: 204
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 13/10/2021 | 01:59 PM  | View count: 191
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"

Ngày đăng 13/10/2021 | 09:56 AM  | View count: 149
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Chính sách an sinh xã hội đến với mọi đối tượng lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid

Ngày đăng 08/10/2021 | 05:04 PM  | View count: 299
Với sự vào cuộc khẩn trương, tích cực của các phòng, ban, đơn vị chức năng, mỗi ngày, các chính sách hỗ trợ an sinh ...

Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Ngày đăng 04/10/2021 | 01:56 PM  | View count: 178
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY