PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU

Dịch Vọng Hậu - 14 năm xây dựng và phát triển (01/4/2005 - 01/4/2019)
Ngày đăng 29/03/2019 | 11:30  | View count: 440

Phường Dịch Vọng Hậu được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2005 theo Nghị định số 02/NĐ-CP của Chính phủ trên cơ sở điều chỉnh một phần địa giới hành chính của phường Quan Hoa và phường Dịch Vọng. Là một phường có vị trí địa lý thuận lợi, trình độ dân trí cao, hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ.

Phát huy truyền thống anh hùng, truyền thống văn hóa, lịch sử kết hợp sáng tạo các yếu tố thuận lợi, tận dụng thời cơ, sức mạnh nội lực, Đảng bộ phường đã đề ra chủ trương, đường lối lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn phù hợp với thực tiễn phát triển của phường để bứt phá đi lên, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong những năm qua phường luôn chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ và kinh tế hộ gia đình đối với nghề thủ công truyền thống; đẩy mạnh thu các loại thuế, quỹ và khai thác triệt để các nguồn thu tạo nguồn ngân sách cho quận và Thành phố.

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đặc biệt là sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện đã đạt được nhiều thành tựu quan trọn. Cơ sở vật chất ngày càng khang trang, hiện đại đáp ứng nhu cầu dạy và học. Sự phát triển cả về quy mô, chất lượng, đặc biệt, hệ thống giáo dục Dịch Vọng Hậu có sự đồng bộ của các cấp học từ mầm non đến đại học. Nhiều trường liên tục là tập thể lao động tiên tiến và lao động xuất sắc, được tặng cờ thi đua của Thành phố và bằng khen của ngành giáo dục.

Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao có nhiều nội dung phong phú; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển sâu rộng; các thiết chế văn hóa được tăng cường. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích được quan tâm. Trong 14 năm qua đã 4 lần tiến hành trùng tu di tích chùa Thánh Chúa, lớn nhất là từ năm 2016 đến  năm 2018 với tổng kinh phí lên tới 37 tỷ đồng; xây mới 12 nhà họp tổ dân phố, 04 khu vui chơi cho trẻ em và khu luyện tập thể thao ngoài trời cho người lớn; luôn quan tâm đảm bảo tốt chính sách đối với người có công và các đối tượng xã hội.

Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị từng bước đi vào nề nếp, đồng thời tập trung đầu tư hiệu quả về phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Nhiều công trình, dự án mới được xây dựng, trùng tu như: Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ phường, di tích chùa Thánh Chúa giai đoạn II, Trường mầm non, trường THCS, Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, Nhà họp Tổ dân phố số 1, số 2, Khu dân cư số 5….nhiều tuyến đường mới được mở, hệ thống đường ngõ của các khu dân cư được cải tạo, nâng cấp thường xuyên góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị và cảnh quan môi trường của phường.

Công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình có nhiều tiến hộ. Chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, cơ sơ vật chất được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa. Tỷ lệ trẻ em dưới năm tuổi suy dinh dưỡng và tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm, đến năm 2018 trên địa bàn phường không còn hộ nghèo. Công tác hỗ trợ giải quyết việc làm, thực hiện chính sách xã hội luôn được quan tâm chú trọng.

An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, quốc phòng an ninh được tăng cường.

Đặc biệt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt. Trải qua 14 năm xây dựng và trưởng thành với 2 kỳ Đại hội, Đảng bộ phường đã không ngừng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt. Từ những ngày đầu thành lập, Đảng bộ phường có 25 chi bộ với 529 đảng viên đến nay toàn phường có 22 chi bộ với 1467 đảng viên; tỷ lệ chi bộ đạt trong sạch vững mạnh liên tục tăng qua từng năm. Thường xuyên chú trọng kiện toàn bộ máy tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND. Công tác cải cách hành chính và thực hiện cơ chế một cửa được triển khai toàn diện đồng bộ cùng với việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần xây dưng chính quyền thực sự “Của dân, do dân và vì dân”. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội thường xuyên được củng cố, đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động, là nòng cốt trong các hoạt động và phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu và nhiệm vụ được giao.

Những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Dịch Vọng Hậu đạt được trong 14 năm qua đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận: Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba (Năm 2012), Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (Năm 2009) và nhiều bằng khen, giấy khen của các Bộ, ngành Trung ương, của UBND thành phố và của Quận ủy, UBND quận Cầu Giấy.

Nhìn lại chặng đường 14 năm xây dựng và phát triển của phường, chúng ta càng thêm trân trọng và tự hào về những thành tích đã đạt được. Đó là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Dịch Vọng Hậu. Qua đó, quyết tâm đoàn kết, nhất trí, phát huy hết tài năng, trí tuệ xây dựng phường Dịch Vọng Hậu ngày càng “Hiện đại - Văn minh - Giàu đẹp” trong những năm tiếp theo.

UBND PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU