PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU

Kỳ họp thứ 9 - HĐND phường Dịch Vọng Hậu nhiệm kỳ 2016 – 2021 thành công tốt đẹp
Ngày đăng 18/06/2019 | 09:00  | View count: 576

Sáng ngày 17/6/2019, HĐND phường Dịch Vọng Hậu tổ chức kỳ họp thứ 9 nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của HĐND phường về hoạt động của HĐND và UBND phường 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, đồng thời quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND phường.

Đến dự với với kỳ họp có đồng chí Phạm Văn Triển, Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Quận ủy; đồng chí Chu Thị Tuyết Anh, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND quận; đồng chí  Đào Trung Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Quang Thắng, Quận ủy viên, Chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, đại biểu HĐND phường, bí thư các chi bộ trên địa bàn.

Đồng chí Chu Thị Tuyết Anh, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại kỳ họp HĐND phường

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 9 - HĐND phường Dịch Vọng Hậu khóa III (Nhiệm kỳ 2016 – 2021) đã hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp các đại biểu đã tập trung thảo luận kỹ và đóng góp nhiều ý kiến xác thực, cụ thể đối với các Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo phê chuẩn Tổng quyết toán thu - chi ngân sách năm 2018; Báo cáo về công tác PCCC 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm; Báo cáo của Uỷ ban MTTQ về công tác tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019; Chương trình giám sát của HĐND phường năm 2020 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐND phường. Đặc biệt HĐND đã dành thời gian tập trung bàn sâu về nhiệm vụ trọng tâm và các biện pháp, giải pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Kỳ họp đã xem xét, biểu quyết thông qua 05 Nghị quyết bao gồm: Nghị quyết về tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về phê chuẩn Tổng quyết toán thu - chi ngân sách phường Dịch Vọng Hậu năm 2018; Nghị quyết phê chuẩn những nội dung giám sát năm 2020 của HĐND phường; Nghị quyết phê duyệt đề án sáp nhập chung cư Bắc Hà Lucky - 30 Phạm Văn Đồng vào Tổ dân phố số 3, phường Dịch Vọng Hậu và Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường Dịch Vọng Hậu khóa III (Nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Hội đồng nhân dân phường Dịch vọng Hậu kêu gọi các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường nỗ lực thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của phường năm 2019.

UBND PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU