PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU

Kỳ họp thứ 10 HĐND phường Dịch Vọng Hậu (nhiệm kỳ 2016 – 2021) thành công tốt đẹp
Ngày đăng 22/10/2019 | 16:41  | View count: 282

Ngày 22/10/2019, HĐND phường Dịch Vọng Hậu đã tiến hành Kỳ họp bất thường - Kỳ họp thứ 10 nhằm tiếp tục thực hiện đề án 06 (Giai đoạn 2) của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kiện toàn, sáp nhập các tổ dân phố trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu, đồng thời quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND phường;

Đến dự kỳ họp có đồng chí Chu Thị Tuyết Anh - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND quận, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng -Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND quận cùng các đồng chí trong lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, các đồng chí Bí thư Chi bộ trên địa bàn phường.

Tại kỳ họp các đại biểu đã tập trung thảo luận kỹ và đóng góp nhiều ý kiến đối với Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 30/9/2019 của UBND phường Dịch Vọng Hậu về việc tiếp tục kiện toàn Tổ dân phố trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu và Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 18/10/2019 của UBND phường Dịch Vọng Hậu về việc tiếp tục kiện toàn Tổ dân phố trên địa bàn phường.

Kỳ họp đã xem xét, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án tiếp tục kiện toàn tổ dân phố trên địa bàn phường, theo đó, sau khi kiện toàn, số tổ dân phố trên địa bàn phường từ 29 tổ sẽ được sáp nhập thành 19 tổ.Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10 - HĐND phường Dịch Vọng Hậu khóa III (Nhiệm kỳ 2016 – 2021) đã hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra.

Hội đồng nhân dân phường giao UBND phường chỉ đạo, phối hợp với các tổ dân phố hoàn chỉnh hồ sơ trình HĐND, UBND quận Cầu Giấy, UBND thành phố Hà Nội xem xét, ra quyết định phê duyệt đề án và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

UBND PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU