PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU

Kỳ họp thứ 12 - HĐND phường Dịch Vọng Hậu nhiệm kỳ 2016 – 2021 thành công tốt đẹp
Ngày đăng 29/06/2020 | 16:13  | View count: 313

Sáng ngày 29/6/2020, HĐND phường Dịch Vọng Hậu đã tiến hành kỳ họp thứ 12 nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của HĐND phường về hoạt động của HĐND và UBND phường 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; kiện toàn các chức danh lãnh đạo UBND phường (Nhiệm kỳ 2016 - 2021); Đồng thời quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND phường;

Đến dự với với kỳ họp có đồng chí Phạm Văn Triển - Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Quận ủy; đ/c Trần Việt Hà - Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận; đ/c Lương Mậu Hùng - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực HĐND quận; đ/c Lê Quang Lợi - Bí thư Đảng ủy phường, đ/c Nguyễn Quang Thắng - Quận ủy viên, Chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, MTTQ, các ông (bà) đại biểu HĐND phường, các đồng chí Bí thư Chi bộ trên địa bàn phường.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 12 - HĐND phường Dịch Vọng Hậu khóa III (Nhiệm kỳ 2016 – 2021) đã hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận kỹ và đóng góp nhiều ý kiến xác thực, cụ thể đối với các Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo phê chuẩn Tổng quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019; Báo cáo về công tác PCCC 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm; Báo cáo của UB. MTTQ về công tác tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020; Chương trình giám sát của HĐND phường năm 2021 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐND phường; Đặc biệt HĐND đã dành thời gian tập trung bàn sâu về nhiệm vụ trọng tâm và các biện pháp, giải pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Kỳ họp đã xem xét, biểu quyết thông qua các Nghị quyết bao gồm: Nghị quyết về tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết về phê chuẩn Tổng quyết toán thu - chi ngân sách phường Dịch Vọng Hậu năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn những nội dung giám sát năm 2020 của HĐND phường; Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND phường.

Tại kỳ họp, HĐND phường đã thống nhất 100% đại biểu bầu cử ông Tống Xuân Duy - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường giữ chức danh Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu (Nhiệm kỳ 2016 - 2021) và ông Bùi Chí Thanh giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu (Nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Hội đồng nhân dân phường Dịch vọng Hậu kêu gọi các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường nỗ lực thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của phường năm 2020.

PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU