PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU

Phường Dịch Vọng Hậu tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử Tổ trưởng, tổ phó Tổ dân phố và Tổ hòa giải nhiệm kỳ 2020 – 2023
Ngày đăng 23/07/2020 | 15:34  | View count: 346

Ngày 23/7/2020, UBND – UB.MTTQ phường Dịch Vọng Hậu đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức bầu cử Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phố và Tổ hòa giải nhiệm kỳ 2020 - 2023 trên địa bàn phường.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Quang Lợi - Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Tống Xuân Duy - QUV, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Lê Thị Phương Liên - Chủ tịch UB.MTTQ phường cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ phường, các đồng chí là Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố và Trưởng ban công tác mặt trận trên địa bàn phường.

Đồng chí Tống Xuân Duy - QUV, Chủ tịch UBND phường phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, UBND phường đã công bố Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND phường Dịch Vọng Hậu về hình thực hiện bầu cử, thành phần cử tri bầu cử Tổ trưởng và Tổ phó Tổ dân phố (nếu thấy cần thiết) nhiệm kỳ 2020 - 2023 và Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND phường Dịch Vọng Hậu về việc công bố ngày bầu cử Tổ trưởng, Tổ phó dân phố (nếu thấy cần thiết) nhiệm kỳ 2020 - 2023; đồng thời phổ biến một số nội dung chủ yếu của Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, Tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Việc bầu cử Tổ trưởng, tổ phó Tổ dân phố (nếu thấy cần thiết) nhiệm kỳ 2020 - 2023 trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu sẽ được triển khai tại 18 Tổ dân phố. Tại hội nghị Tổ dân phố, các Tổ dân phố sẽ tiến hành tổng kết hoạt động của Tổ dân phố lâm thời, tiến hành bầu Tổ trưởng, Tổ phó dân phố (nếu thấy cần thiết) và Tổ hòa giải nhiệm kỳ 2020 - 2023.

UBND PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU