PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU

Phường Dịch Vọng Hậu tổ chức thành công việc bầu cử Tổ trưởng, tổ phó Tổ dân phố và Tổ hòa giải nhiệm kỳ 2020 – 2023
Ngày đăng 19/08/2020 | 17:22  | View count: 167

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 02/KHLT/UBND-UBMTTQ ngày 17/7/2020 giữa UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dịch Vọng Hậu về việc tổ chức bầu cử Tổ trưởng và Tổ phó dân phố (nếu thấy cần thiết) nhiệm kỳ 2020 - 2023 và Kế hoạch liên tịch số 03/KHLT/UBND-UBMTTQ ngày 17/7/2020 giữa UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dịch Vọng Hậu về việc tổ chức bầu cử Tổ hòa giải phường Dịch Vọng Hậu (Nhiệm kỳ 2020 - 2023), trong 05 ngày từ ngày 15/8/2020 đến ngày 19/8/2020, 18/18 Tổ bầu cử Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phố và Tổ hòa giải nhiệm kỳ 2020 – 2023 đã triển khai thành công việc bầu cử theo đúng quy định.

Mặc dù diễn ra trong khi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn rất phức tạp nhưng các Hội nghị bầu cử Tổ bầu cử Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phố và Tổ hòa giải đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công tác phòng, chống dịch; hình thức tổ chức phù hợp đảm bảo đúng quy định, thu hút đông đảo Nhân dân tham dự.

Các cử tri tham dự Hội nghị đã được nghe Tổ trưởng Tổ dân phố lâm thời báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tổ trưởng Tổ dân phố trong 6 tháng để cử tri thảo luận, đồng thời bỏ phiếu tín nhiệm bầu ra 18 đồng chí Tổ trưởng, 18 đồng chí Tổ phó Tổ dân phố và 90 đồng chí Tổ viên Tổ hòa giải nhiệm kỳ 2020 - 2023 đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định.

Việc hoàn thành kiện toàn bộ máy Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phố và Tổ hòa giải ở cơ sở sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho UBND phường trong việc triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn phường, góp phần xây dựng phường Dịch Vọng Hậu ngày càng hiện đại, văn minh, giàu đẹp.

UBND PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU