PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU

Phường Dịch Vọng Hậu tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020
Ngày đăng 09/11/2020 | 16:27  | View count: 716

Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 08/10/2020 của UBND phường Dịch Vọng Hậu về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, ngày 09/11/2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Dịch Vọng Hậu tổ chức khám tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2020 cho các nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ trên địa bàn phường.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Dịch Vọng Hậu tổ chức khám tuyển cho các nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ từ đủ 18 đến hết 25 tuổi (đối với các trường hợp sinh từ ngày 01/3/2002 đến ngày 01/3/1996); nam công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi (sinh từ tháng 01/2003 đến hết 01/3/1994) và các nam công dân có hộ khẩu thường trú, tạm trú (đã đăng ký nghĩa vụ quân sự) đang quản lý tại địa phương, cơ quan, tổ chức trên địa bàn phường.

Trong đợt này, phường Dịch Vọng Hậu đã tiến hành khám sơ tuyển cho 150 thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an Nhân dân. Với sự chuẩn bị chu đáo về trang thiết bị y tế và đội ngũ y, bác sĩ, công tác khám tuyển tại phường Dịch Vọng Hậu được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan theo đúng quy định nhằm tuyển chọn được những thanh niên có đủ tiêu chuẩn sức khỏe, văn hóa, đạo đức, phẩm chất chính trị tham gia thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

UBND PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU