PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU

Nhóm “Tôi yêu phường Dịch Vọng Hậu” – Cành tùng vàng Thủ đô
Ngày đăng 01/11/2021 | 17:09  | View count: 268

Sáng ngày 01/11/2021, Đảng ủy - UBND phường Dịch Vọng Hậu đã tổ chức biểu dương Ban quản trị nhóm Facebook “Tôi yêu phường Dịch Vọng Hậu” sau 3 tháng thành lập đã có trên 5.000 thành viên chủ yếu là Nhân dân và người lao động trên địa bàn phường tham gia. Đây là nhóm thứ năm trong toàn hệ thống 579 nhóm cộng đồng dân cư xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội cán mốc 5.000 thành viên và được tặng danh hiệu "Cành tùng vàng Thủ đô".

Trong thời gian vận hành, nhóm “Tôi yêu phường Dịch Vọng Hậu” đã thực hiện có hiệu quả chức năng là cầu nối giữa Đảng bộ, Chính quyền, Công an phường, MTTQ, các đoàn thể với Nhân dân trên địa bàn, kịp thời thông tin các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các hoạt động của địa phương, đặc biệt là các giải pháp trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tiêm chủng vắc xin Covid-19, góp phần đảm bảo sức khoẻ cho Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường, đ/c Tống Xuân Duy - QUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trân trọng cảm ơn, biểu dương sự đồng hành và những cống hiến, đóng góp của đội ngũ Quản trị viên trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Ban quản trị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đa dạng hóa hình thức hoạt động, cung cấp những thông tin thiết thực, kịp thời liên quan tới đời sống dân sinh, thông tin các hoạt động của phường để phục vụ Nhân dân tốt hơn, động viên Nhân dân tham gia đóng góp cho sự phát triển, thúc đẩy cải cách hành chính trên địa bàn phường./.

PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU