PHƯỜNG DỊCH VỌNG

Đảng bộ phường Dịch Vọng tổ chức hội nghị chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”
Ngày đăng 21/02/2019 | 11:35  | View count: 296

Sáng ngày 21/2/2019, Đảng bộ phường Dịch Vọng tổ chức hội nghị chuyên đề năm 2019 với nội dung “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

Đến dự hội nghị có Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc – Nguyên viện trưởng viện lịch sử Đảng; Đồng chí Nguyễn Minh Hiếu – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, HĐND phường; Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Hà – Phó bí thư thường trực Đảng ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ phường, các đoàn thể chính trị - xã hội và hơn 380 đảng viên thuộc phường Dịch Vọng.

Tại hội nghị, có Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc – Nguyên viện trưởng viện lịch sử Đảng đã báo cáo nội dung chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

Trong hội nghị, Giáo sư – Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc đã nhấn mạnh việc thực hiện có hiệu quả chủ đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong năm 2019 và các năm tiếp theo chính là góp phần thực hiện tốt chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cùng với đó, chỉ rõ những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể  trong triển khai học tập chuyên đề năm 2019 đối với từng tổ chức, đối tượng cụ thể: “Đối với tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục quán triệt đầy đủ tư tưởng lấy dân làm gốc; chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân tự do sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Đối với cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu, cần chủ động, tích cực trong thực hiện các chương trình, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường; phát huy sức dân, huy động nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu đề ra vì lợi ích của nhân dân; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái trong đội ngũ cán bộ…”.  GS TS Nguyễn Trọng Phúc cũng khẳng định việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay.

UBND PHƯỜNG DỊCH VỌNG