PHƯỜNG DỊCH VỌNG

Tổ chức bắt thăm tái định cư đợt 2 thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng tuyến đường nối từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng
Ngày đăng 05/05/2019 | 15:58  | View count: 1593

Phường Dịch Vọng là phường trung tâm của quận Cầu Giấy, là phường có tốc độ đô thị hóa nhanh, với 05 khu đô thị lớn, 04 khu vực làng xóm cũ, 14 tuyến đường phố chính, nhiều công trình đang xây dựng, nhiều cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đóng trên địa bàn.

Để phát triển kinh tế xã hội đáp ứng tốc độ đô thị hóa, đảm bảo hạ tầng khung giao thông đô thị theo quy hoạch, các cấp chính quyền đã quan tâm đầu tư nâng cấp về hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn phường. Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, Thành phố, quận và phường cùng với khu dân cư 13, 14, 15, 16 đã và đang tiếp tục tập trung xây dựng tuyến đường nối từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng quận Cầu Giấy, đây là tuyến đường trục chính lớn nhất, rộng nhất theo quy hoạch phê duyệt trên địa bàn phường.

Dự án có Thông báo thu hồi đất từ ngày 30/8/2016. Diện tích đất cần giải phóng mặt bằng là 21.459,7 m2 với tổng số 335 phương án ( gồm 09 phương án tổ chức và 326 phương án hộ gia đình, cá nhân). Trong 326 phương án (PA) của hộ gia đình: cắt xén đủ điều kiện xây dựng là 87 PA; cắt xén không đủ điều kiện xây dựng là 40 PA; thu hồi toàn bộ là 199 PA; số PA bố trí tái định cư (dự kiến) là 163/203 căn hộ.

Tính đến đầu tháng 5/2019, đã phê duyệt 221/335 PA/ 507,7 tỷ/11.828,2 m2, trong đó: 176/221 PA đã nhận tiền ( có 04 PA phải nộp thêm tiền tái định cư); diện tích đất thu hồi là 9.261,77 m2, đã chi trả 430 tỷ/507,7 tỷ (không bao gồm 112 tỷ tiền nhà tái định cư; 45/221 PA chưa chi trả, do gia đình chưa thống nhất với PA bồi thường hỗ trợ, chưa cử được người đại diện nhận tiền theo quy định, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp tại ngân hàng….

Ngày 04/5/2019, thực hiện Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 26/4/2019 của UBND quận Cầu Giấy về việc tổ chức bắt thăm tái định cư đợt 2 thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng tuyến đường nối từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư quận, UBND phường Dịch Vọng, Trung tâm Phát triển quỹ đất quận, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận và các phòng, ban ngành tổ chức bắt thăm căn hộ tái định cư đợt 2 với các hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản gắn liền với đất thuộc phạm vi thu hồi đất của dự án theo quy định.

Việc tổ chức bắt thăm căn hộ tái định cư để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng tuyến đường nối từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy được thực hiện theo đúng quy chế bắt thăm tái định cư đã được ban hành và điều chỉnh theo các Quyết định: số 2547/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 và số 3134/QĐ-UBND ngày 5/12/2018 của UBND quận Cầu Giấy, đảm bảo nguyên tắc công khai dân chủ, công bằng, tuyệt đối an toàn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Buổi bắt thăm đã được tiến hành theo đúng trình tự . Kết quả đợt 2, đã có 8 hộ/10 căn hộ được bắt thăm xong.

Phát biểu tại buổi bắt thăm, đồng chí Nguyễn Việt Trung – Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng mong muốn nhận được sự hy sinh đóng góp, sự chia sẻ hỗ trợ, hợp tác, sự chung tay góp sức của toàn bộ hệ thống chính trị cơ sở, của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và toàn thể nhân dân trong quá trình thu hồi đất giải phóng mặt bằng, đồng thời triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định và tiến độ đề ra.

Một số hình ảnh tại buổi bắt thăm tái định cư đợt 2:

UBND PHƯỜNG DỊCH VỌNG