PHƯỜNG DỊCH VỌNG

Đình, Chùa Hà thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong ngày đầu mở cửa trở lại
Ngày đăng 07/05/2020 | 18:17  | View count: 197

Di tích lịch sử văn hóa Đình Chùa Hà luôn thu hút đông khách thập phương đến tham quan hành lễ, nhất là các ngày mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng. Để nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về thực hiện các biện pháp phòng,  chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và đảm bảo phục vụ sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, Ban quản lý di tích phường Dịch Vọng đã chỉ đạo Tiểu ban quản lý di tích Đình, Chùa Hà thực hiện các biện pháp tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. Tiểu ban đã chủ động phối hợp tổ chức vệ sinh khử khuẩn trong khuôn viên di tích, các đồ thờ tự trước khi mở cửa trở lại phục vụ nhân dân đến tham quan hành lễ. Các poster tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19, các biển báo quy định hướng dẫn người dân về khu vực lối vào ra được đặt tại những nơi dễ thấy trong Đình, Chùa.

Thực hiện việc phun khử khuẩn tại khu vực nội tự Đình, Chùa Hà

Tiểu ban QLDT đã thực hiện việc bố trí nước sát khuẩn, đo thân nhiệt, hướng dẫn khách thập phương đeo khẩu trang đúng cách trước khi vào hành lễ tại Đình, Chùa.

 

Tại các khu vực hành lễ ( Đình, Thờ mẫu, Tam Bảo…), Tiểu ban QLDT cắt cử các vãi thực hiện việc nhắc nhở khách thập phương đảm bảo khoản cách theo đúng quy định để phòng chống dịch.

Việc mở cửa di tích theo chỉ đạo các cấp để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, tín ngường của nhân dân và triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại Đình Chùa Hà đã được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. 

UBND PHƯỜNG DỊCH VỌNG