PHƯỜNG DỊCH VỌNG

Nâng cao hiệu quả tại Trung tâm học tập cộng đồng cụm dân cư số 15, phường Dịch Vọng
Ngày đăng 11/07/2020 | 16:37  | View count: 192

Khuyến học, khuyến tài đã và đang là động lực thúc đẩy phong trào học tập suốt đời ngày một phát triển, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài cho quê hương, đất nước. Với việc đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) đã và đang có hiệu quả thiết thực trong công tác khuyến học, góp phần nâng cao dân trí cho nhân dân.

Thực hiện các chủ trương của Trung ương về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, năm 2019, khu dân cư số 15 đã thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại Nhà văn hóa cụm dân cư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, được phổ biến kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng cuộc sống .

Từ khi thành lập đến nay, TTHTCĐ cụm dân cư đã tổ chức phòng đọc sách, thành lập câu lạc bộ bóng bàn, hoạt động rất sôi nổi và chất lượng. Đặc biệt, tháng 7/2019, TTHTCĐ đã được UBND và Hội  Khuyến học Quận Cầu Giấy, Đảng ủy - HĐND – UBND – UB MTTQ phường Dịch Vọng hỗ trợ một số trang thiết bị phục vụ hoạt động như: bổ sung 500 đầu sách, lắp đặt máy vi tính, hệ thống Internet để phục vụ nhân dân học tập, tìm kiếm thông tin.

Hoạt động của TTHTCĐ đã dần đi vào nề nếp, trở thành môi trường học tập và sinh hoạt văn hóa thường xuyên của các tầng lớp Nhân dân. Dân cư, học sinh trên địa bàn đến đọc sách, báo ở thư viện thường xuyên, phát triển nhiều mô hình văn hóa ở cơ sở thu hút đông đào người dân hướng ứng tham gia. Nhờ đó, trong năm học 2018-2019, tại khu dân cư có 446 học sinh giỏi và tiên tiến, trong đó có nhiều học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia và cấp thành phố, cấp quận. Trong quá trình hoạt động, TTHTCĐ đã phối hợp với các chi hội: Phụ nữ, Cựu Chiến Binh, Người Cao tuổi tổ chức các hoạt động hè cho các cháu thiếu nhi với  hơn 1000 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, câu lạc bộ bóng bàn, cờ tướng hoạt động thường xuyên vào buổi chiều đã thu hút nhiều người tới luyện tập.

Nhân dân tham gia đọc sách tại thư viện

Từ những kết quả đạt được, TTHTCĐ cụm dân cư số 15 đã được Hội khuyến học phường và TTHTCĐ phường Dịch Vọng đánh giá là một trong những mô hình hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao hiểu biết, kỹ năng và ý thức của người dân tại cộng đồng và sẽ được nhân rộng trên địa bàn  phường.

Nhân dân tham gia chơi cờ tướng tại Trung Tâm HTCĐ

UBND PHƯỜNG DỊCH VỌNG