PHƯỜNG DỊCH VỌNG

Phường Dịch Vọng tổ chức Hội nghị tuyên truyền trợ giúp pháp lý về luật dân sự cho nhân dân
Ngày đăng 23/07/2020 | 17:35  | View count: 259

Chiều ngày 23/7/2020, UB. MTTQ– Hội LHPN – Hội CCB – Chi hội luật gia phường Dịch Vọng tổ chức Hội nghị tuyên truyền trợ giúp pháp lý về luật dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành cho hơn 150 người dân trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, TS. Hoàng Thị Loan – Giáo viên trường Đại học Luật Hà Nội đã giới thiệu khái quát về Bộ luật dân sự năm 2015 với những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu về xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế; hoàn thiện các chế định về năng lực hành vi dân sự, giám hộ và đại diện để bảo vệ tốt hơn quyền dân sự của người chưa thành niên, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người mất năng lực hành vi dân sự, qua đó giúp họ được bình đẳng với chủ thể khác trong quan hệ dân sự... Đây là bộ luật có vị trí đặc biệt quan trọng chi phối tới nhiều đạo luật khác trong hệ thống pháp luật nước ta, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, đời sống nhân dân, là luật chung, luật nền cho các luật khác trong hệ thống pháp luật, điều chỉnh các quan hệ hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm.

Thông qua Hội nghị này sẽ góp phần trang bị cho những người dân các nội dung mới của luật dân sự năm 2015 để từ đó nâng cao hiểu biết, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho Nhân dân, tránh những hành vi vi phạm pháp luật do không nắm rõ quy định của pháp luật gây ra, đồng thời mỗi người dân sẽ là những tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

UBND PHƯỜNG DỊCH VỌNG