PHƯỜNG DỊCH VỌNG

Vận động 43 trường hợp thực hiện bàn giao mặt bằng thuộc dự án xây dựng đường nối từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng
Ngày đăng 14/08/2020 | 16:48  | View count: 663

Ngày 14/8/2020, Tổ công tác tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng tuyến đường nối từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng Cầu Giấy do đồng chí Trần Việt Hà – Phó chủ tịch UBND quận làm Tổ trưởng đã tổ chức buổi họp vận động 43 hộ gia đình thuộc dự án thực hiện bàn giao mặt bằng. Đây là các hộ có phương án cắt xén đủ điều kiện xây dựng, trong đó có 28 phương án đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng, 15 phương án chưa nhận tiền.

Tại cuộc họp, các phòng, ban, chức năng của quận và UBND phường đã hướng dẫn những nội dung liên quan tới những thắc mắc, kiến nghị của các hộ gia đình về đính chính GCN QSDĐ, cấp mới GCN; thiết kế đô thị chỉnh trang 2 bên tuyến đường, cấp phép xây dựng, hợp thửa hợp khối các thửa đất không đủ điều kiện xây dựng. Sau khi nghe các ý kiến của phòng ban chuyên môn giải thích và hướng dẫn, các hộ dân cũng đã đồng thuận và đồng ý bàn giao mặt bằng trong quý III/2020.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Hà – Phó chủ tịch UBND quận yêu cầu các phòng, ban chuyên môn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện và giải quyết các kiến nghị của công dân. Đồng chí cũng yêu cầu trong quá trình rà soát, các cơ quan chức năng phải giải thích rõ ràng, cặn kẽ để người dân hiểu, đồng thời tiếp nhận ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân để báo cáo, tham mưu lãnh đạo quận kịp thời giải quyết. Đồng chí cũng đề nghị các hộ dân phối hợp với chính quyền sớm bàn giao mặt bằng để đảm bảo tiến độ thi công của dự án.

UBND PHƯỜNG DỊCH VỌNG