PHƯỜNG DỊCH VỌNG

Phường Dịch Vọng hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2021
Ngày đăng 27/03/2021 | 22:30  | View count: 44

Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâm cao nhận thức cộng đồng về chống lại biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Sydney năm 2007, Giờ Trái đất đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của 2,2 triệu người, thông qua hình thức đơn giản như tắt đèn, tát các thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ vào ngày thứ bảy tuần cuối tháng ba hàng năm và tổ chức những hoạt động ủng hộ nhằm đối phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu trong suốt thời gian tiếp theo.

Tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, UBND phường Dịch Vọng đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 22/3/2021 và Công văn số 185/UBND ngày 26/3/2021 về việc triển khai kế hoạc tổ chức hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021 từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ Bẩy, ngày 27/3/2021. UBND phường đã đề nghị các bộ phận chuyên môn, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp cấp uỷ chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố tại các khu dân cư đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm tạo sức lan tỏa tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tham gia hưởng ứng và tắt toàn bộ thiết bị điện không cần thiết, đèn biển hiệu, biển quảng cáo, đèn trang trí trong 01 giờ diễn ra sự kiện, duy trì ý thức, các hành động về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường trong suốt cả năm./.

Một số hình ảnh:

 

PHƯỜNG DỊCH VỌNG