PHƯỜNG DỊCH VỌNG

Phường Dịch Vọng tổ chức hội nghị chuyên đề về vai trò của Hội LHPN trong việc xây dựng mô hình “Công dân học tập”
Ngày đăng 07/05/2022 | 10:51  | View count: 23

Chiều ngày 06/5/2022, Hội LHPN – Hội Khuyến học phường Dịch Vọng phối hợp tổ chức Hội nghị chuyên đề “Vai trò của Hội LHPN trong việc xây dựng mô hình Công dân học tập” trên địa bàn phường. Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo ĐU-UBND-UBMTTQ phường cùng các đồng chí là bí thư chi bộ - Trưởng ban CTMTĐB khu dân cư, các chi hội trưởng chi hội Khuyến học, chi hội phụ nữ các khu dân cư trên địa bàn.

Hội nghị đã đánh giá những kết quả trong suốt 3 năm từ năm 2019 – 2022 đối với việc triển khai thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng mô hình “Công dân học tập – xã hội học tập” trên địa bàn phường. Đặc biệt, trong năm 2022, trên địa bàn phường đã có 9.245 người đăng ký “Công dân học tập”, 3.575 gia đình đăng ký “Gia đình học tập”.

 

Tại hội nghị đã có 05 đồng chí tham gia thảo luận. Các tham luận đều xác định xây dựng xã hội học tập là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, việc xây dựng mô hình “Công dân học tập” với sự hỗ trợ của các chi hội phụ nữ tại các khu dân cư có vị trí, vai trò rất quan trọng, là nhân tố tích cực để tạo sự thành công trong việc xây dựng xã hội học tập, góp phần vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài làm cho đất nước ngày càng phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Thị Kim Thoa – Chủ tịch HKH phường mong muốn Hội LHPN phường sẽ luôn đồng hành phối hợp với Hội khuyến học trong việc tích cực xây dựng mô hình “Công dân học tập”, “Gia đình học tập” tại các khu dân cư, góp phần xây dựng một xã hội học tập theo đúng tinh thần Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

PHƯỜNG DỊCH VỌNG