PHƯỜNG MAI DỊCH

Phường Mai Dịch tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024
Ngày đăng 29/11/2018 | 18:02  | View count: 686

Thực hiện Thông tri số 09-TT/QU ngày 04/7/2018 của Quận ủy Cầu Giấy về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2019-2024 và Kế hoạch số 52/KH-MTCG ngày 04/7/2018 về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Mai Dịch  lần thứ VII được tổ chức hai phiên, chiều ngày 29/11/2018 và sáng ngày 30/11/2018 tại Nhà văn hóa phường. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Cầu Giấy, đ/c Lê Xuân Thứ - Bí thư Đảng ủy phường và 127 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân phường Mai Dịch đến tham dự.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và chương trình, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024; hiệp thương dân chủ cử ra 56 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mai Dịch khóa VII nhiệm kỳ 2019-2024 và cử 11 đại biểu tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy lần thứ V nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Mai Dịch lần thứ VII kêu gọi các tầng lớp nhân dân phường Mai Dịch phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, công tác, học tập, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng mà Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VII nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Mai Dịch lần thứ VII đề ra và Chương trình thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam phường Mai Dịch nhiệm kỳ 2019-2024, góp phần xây dựng phường Mai Dịch ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.  

UBND PHƯỜNG MAI DỊCH