PHƯỜNG MAI DỊCH

Đảng bộ phường Mai Dịch tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII
Ngày đăng 13/01/2019 | 17:10  | View count: 587

Sáng ngày 13/01/2019, Đảng bộ phường Mai Dịch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt việc thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII. Đến dự Hội nghị có PGS. TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương, đồng thời là báo cáo viên của Hội nghị.

Đồng chí PGS. TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương

Tại Hội nghị, các cán bộ đảng viên đã được nghe báo cáo viên truyền đạt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết, bao gồm: Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Toàn cảnh Hội nghị

Ngay sau Hội nghị, mỗi đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân về buổi học tập Nghị quyết, trong đó đề ra các giải pháp thực hiện trách nhiệm nêu gương của bản thân. Đây là nội dung hết sức cần thiết, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên trong thực thi nhiệm vụ và ý thức xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, Đảng bộ phường yêu cầu các cấp ủy chi bộ thực hiện tuyên truyền Nghị quyết sâu rộng trong nhân dân tạo sự đồng thuận để quan điểm, nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

UBND PHƯỜNG MAI DỊCH