PHƯỜNG MAI DỊCH

Đảng bộ phường Mai Dịch tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày đăng 09/03/2019 | 12:24  | View count: 281

Ngày 09/3/2019, Đảng bộ phường Mai Dịch đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đến dự Hội nghị có đồng chí PGS - TS.  Nguyễn Trọng Phúc - Nguyên Viện trưởng viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là báo cáo viên của Hội nghị.

Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được nghe báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề. Theo đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân được thể hiện là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của Nhân dân. Cùng thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của Nhân dân, ý thức tôn trọng Nhân dân còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp , không xúc phạm Nhân dân, phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của Nhân dân. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, về chăm lo đời sống Nhân dân là vì con người, do con người, trước hết là vì dân, do dân. Theo Bác, muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân.

Đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân còn thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người. Ý thức tôn trọng Nhân dân ở khía cạnh đạo đức cần phải khai thác ở việc coi trọng, đề cao Nhân dân. Tôn trọng Nhân dân trong đạo đức Hồ Chí minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Vì vậy, Người yêu cầu các cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, yêu kính Nhân dân, thật sự tôn trọng Nhân dân.

Việc học tập chuyên đề năm 2019 là tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đấy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Sau Hội nghị, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ phải viết bài thu hoạch của cá nhân trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019.

UBND PHƯỜNG MAI DỊCH