PHƯỜNG MAI DỊCH

Phường Mai Dịch tổ chức tiêm phòng dại cho chó mèo đợt I năm 2019
Ngày đăng 01/04/2019 | 11:40  | View count: 405

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 18/3/2019 của UBND phường Mai Dịch về việc tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn phường năm 2019, UBND phường đã chỉ đạo các tổ dân phố tiến hành rà soát thống kê số lư­ợng chó, mèo đang nuôi tại các hộ dân trên địa bàn ph­ường để tổ chức tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn phường đạt kết quả tốt nhất.

Ngày 31/3/2019, UBND phường Mai Dịch phối hợp với Trạm thú y quận tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó, mèo đợt I năm 2019 trên địa bàn phường theo đúng kế hoạch đã đề ra. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh dại như yêu cầu các hộ dân nuôi chó mèo thực hiện cam kết “5 không” (Không nuôi chó mèo chưa khai báo với chính quyền địa phương; Không nuôi chó mèo không tiêm phòng bệnh dại; Không nuôi chó thả rông; Không để chó mèo cào cắn người; Không nuôi chó mèo gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến người xung quanh), người dân nuôi chó, mèo trên địa bàn phường đã tích cực phối hợp, hưởng ứng tiêm phòng dại cho chó, mèo của gia đình.

UBND phường đã bố trí 8 địa điểm tiêm trên địa bàn phường thuận tiện để người dân đưa chó, mèo đi tiêm. Kết quả, trong buổi tổ chức tiêm phòng tập trung, tổng số chó mèo được tiêm là 526 con đạt 80,7% so với chỉ tiêu quận giao là 652 con. UBND phường tổ chức tiêm vét cho đến hết ngày 04/4/2019, đồng thời hàng tháng sẽ tổ chức tiêm bổ sung vào ngày 22.

Việc tổ chức tiêm phòng định kỳ hàng năm cho chó, mèo trên địa bàn phường Mai Dịch góp phần quản lý tình hình dịch bệnh nguy hiểm và nâng cao ý thức người dân trong việc chủ động phòng, chống bệnh dại, đồng thời bảo vệ sức khỏe con người và vật nuôi./.

UBND PHƯỜNG MAI DỊCH