PHƯỜNG MAI DỊCH

Phường Mai Dịch triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10
Ngày đăng 05/06/2019 | 18:03  | View count: 375

Để chuẩn bị cho Hội nghị tiếp xúc đại biểu HĐND phường với cử tri tại các đơn vị bầu cử trước Kỳ họp thứ 10 HĐND phường Mai Dịch nhiệm kỳ 2016 - 2021, sáng ngày 04/6/2019, Thường trực Uỷ ban MTTQ và Thường trực HĐND phường Mai Dịch đã triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị tới 29 ban công tác mặt trận và 30 đại biểu HĐND.

Đồng chí Nguyễn Xuân An - Chủ tịch UB MTTQ phường phổ biến kế hoạch, lịch tiếp xúc cử tri (ngày 8 và 9/6/2019), hướng dẫn một số nội dung cơ bản để 8 đơn vị bầu cử tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri đảm bảo đúng luật.

Theo kế hoạch, hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra tại 8 địa điểm:

- Đơn vị bầu cử số 1 (tổ 1,2,3 và 4): tiếp xúc cử tri tại nhà họp TDP 1,2,3.

- Đơn vị bầu cử số 2 (tổ 5,6,7,8,9 và 10): tiếp xúc cử tri tại nhà văn hóa Bắc Mai Dịch

- Đơn vị bầu cử số 3 (tổ 11,12,13 và 14): tiếp xúc cử tri tại nhà họp TDP 12, 13, 14.

- Đơn vị bầu cử số 4 (tổ 15,16 và 17): tiếp xúc cử tri tại trường Cán bộ Quản lý VHTT và DL.

- Đơn vị bầu cử số 5 (tổ 18,19,20 và 21): tiếp xúc cử tri tại nhà họp TDP 21.

- Đơn vị bầu cử số 6 (tổ 22,23 và 24): tiếp xúc cử tri tại nhà họp TDP 24.

- Đơn vị bầu cử số 7 (tổ 25,26,29, tòa nhà 5A và 7A): tiếp xúc cử tri tại nhà họp TDP 29.

- Đơn vị bầu cử số 8 (tổ 27, 28  và khu D22): tiếp xúc cử tri tại nhà họp TDP 28.

Cũng tại  hội nghị, Ông Trương Văn An - Phó Chủ tịch HĐND đã quán triệt về nội dung tiếp xúc cử tri bao gồm: Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 9. Đặc biệt, nhấn mạnh các đại biểu cần xây dựng báo cáo chi tiết kết quả hoạt động của các tổ đại biểu tại các đơn vị bầu cử trong 6 tháng đầu năm 2019 và kết quả phản ánh những kiến nghị của cử tri lên các cấp có thẩm quyền để đề nghị giải quyết.

Để đảm bảo hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 tại các đơn vị bầu cử đạt kết quả tốt, Thường trực HĐND đề nghị các đại biểu HĐND phường tham gia tiếp xúc với cử tri tại đơn vị bầu cử đầy đủ và có trách nhiệm, phân công đại biểu trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong thời gian tiếp xúc.

UBND PHƯỜNG MAI DỊCH