PHƯỜNG MAI DỊCH

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mai Dịch sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 03/07/2019 | 17:25  | View count: 301

Ngày 02/7/2019, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Mai Dịch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác mặt trận – thanh tra nhân dân 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Lâm Anh - Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban MTTQ quận, lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND, Thường trực MTTQ phường, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, trưởng ban CTMT, các thanh tra viên.

6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ phường đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chủ động triển khai các chương trình công tác mặt trận và đạt kết quả nổi bật. Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các cuộc vận động, tham gia tổng vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép tại các tổ dân phố vào sáng thứ 7 hàng tuần được thực hiện thường xuyên. Đã chủ động nắm bắt, tham mưu giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường. Triển khai kế hoạch vận động ủng hộ quỹ Vì biển đảo năm 2019với số tiền ủng hộ 307 triệu đồng. Tổ chức hiệu quả Hội nghị tổ dân phố bàn việc xây dựng đời sống văn hóa tại 29/29 tổ dân phố với trên 2.150 đại biểu đại diện cho các hộ gia đình tham dự (đã có 156 ý kiến phát biểu tại Hội nghị, trong đó có 61 ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền). Triển khai hội nghị tiếp xúc đại biểu HĐND quận với cử tri phường Mai Dịch, phối hợp với tổ đại biểu HĐND quận tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi HĐND quận để chỉ đạo các bộ phận, cơ quan liên quan giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Ban Thanh tra nhân dân đã thực hiện mở sổ tiếp công dân và trang bị 100 đầu sách cho tủ sách pháp luật của Ủy ban MTTQ phục vụ công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật miễn phí cho nhân dân. Để phục vụ công tác bầu thanh tra viên nhiệm kỳ 2019 - 2021, Ủy ban MTTQ phường đã hướng dẫn, phân công cụ thể tới từng thanh tra viên, các ban CTMT để thực hiện đảm bảo đúng quy định.

6 tháng cuối năm 2019, MTTQ  phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền  về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX; vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

UBND PHƯỜNG MAI DỊCH