PHƯỜNG MAI DỊCH

Phường Mai Dịch triển khai kế hoạch kiện Tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở
Ngày đăng 15/05/2020 | 08:57  | View count: 375

Thực hiện Công văn số 352/UBND-TP ngày 01/4/2020 của UBND quận Cầu Giấy về việc thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”, chiều ngày 14/5/2020, UBND - UB MTTQ phường Mai Dịch tổ chức triển khai Kế hoạch liên tịch về việc kiện toàn Tổ hòa giải, hoà giải viên trên địa bàn.

Tham dự Hội nghị có các đ/c lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ, các đ/c trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các đ/c Trưởng ban CTMT, tổ trưởng các tổ dân phố.

Trong những năm qua, tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn phường Mai Dịch đã có những chuyển biến tích cực và đi vào nề nếp. Các tổ hòa giải đã được thành lập đều khắp tại các tổ dân phố. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ hòa giải ngày càng nâng lên. Qua đó đã kịp thời giải quyết nhiều vụ, việc mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đ/c Đoàn Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch UBND phường hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện công tác kiện toàn ở cơ sở. Việc triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở là yêu cầu của thực tiễn nhằm đáp ứng phù hợp với sự phát triển của xã hội, giảm số vụ việc mới phát sinh, khiếu kiện vượt cấp. Đây là một hoạt động mang tính xã hội tự nguyện, đã trở thành đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Hòa giải ở cơ sở không chỉ đơn thuần góp phần hạn chế các tranh chấp dân sự và phòng ngừa tội phạm, vận động Nhân dân sống và làm việc theo pháp luật, củng cố tình làng nghĩa xóm, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, mà còn góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Duy trì, phát triển và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở cũng chính là góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý xã hội và quản lý Nhà nước. Vì vậy, Ủy ban MTTQ và các thành viên cần tăng cường tham gia vận động tổ chức, cá nhân chấp hành pháp luật, giám sát việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở; phối hợp với UBND phường củng cố, kiện toàn tổ chức tổ hòa giải, nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở; động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho thành viên, hội viên tham gia tích cực vào hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Theo kế hoạch, việc bầu tổ hòa giải sẽ tiến hành xong trước ngày 27/5/2020.

Đ/c Trương Hồng Thắng - Phó Bí thư TT Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

UBND PHƯỜNG MAI DỊCH