PHƯỜNG MAI DỊCH

Phường Mai Dịch triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với bảo vệ môi trường”
Ngày đăng 14/08/2020 | 15:24  | View count: 186

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 30/6/2020 của UBND quận Cầu Giấy, đồng thời thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11, sáng ngày 14/8/2020, UBND phường Mai Dịch triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” tới các ban ngành đoàn thể, các đ/c Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố.

Tham dự cuộc thi, người dự thi sẽ trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu một số nội dung cơ bản quy định của phápluật về bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, biển, hải đảo, đất đai, nước, không khí, tài nguyên, khoáng sản và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường... nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn phường nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về môi trường góp phần bảo vệ môi trường Thủ đô xanh, sạch, đẹp.

Bà Đoàn Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch UBND phường triển khai cuộc thi

Thông qua Hội nghị, UBND phường Mai Dịch triển khai sâu rộng nội dung cuộc thi tới các ban, ngành, đoàn thể và các tổ dân phố nhằm động viên, kêu gọi đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường tham gia, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo vệ môi trường của mỗi người dân, góp phần xây dựng môi trường của phường Mai Dịch và quận Cầu Giấy ngày càng xanh, sạch, đẹp.

UBND PHƯỜNG MAI DỊCH