PHƯỜNG MAI DỊCH

HĐND phường Mai Dịch tổ chức Kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 07/05/2021 | 17:00  | View count: 136

Chiều ngày 07/5/2021, HĐND phường Mai Dịch tổ chức Kỳ họp thứ 17, kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự kỳ họp có đ/c Lê Xuân Thứ - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường cùng các đ/c lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB MTTQ và 28/29 vị đại biểu HĐND phường.

 

 

 

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, quyết toán thu - chi ngân sách năm 2020 của UBND phường; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội; Tờ trình về việc xin phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách phường năm 2020.

Năm 2021 là năm cuối triển khai Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 của HĐND Thành phố Hà Nội về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020. Đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, năm diễn ra Đại hội TDTT phường Mai Dịch lần thứ VI, Đại hội các Hội đoàn thể (Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ). Nhiệm kỳ 2021 - 2026 không tổ chức HĐND cấp phường mà thực hiện mô hình chính quyền đô thị, đây là sự thay đổi lớn đối với hệ thống chính trị tại phường. Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, thách thức và chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của chính quyền, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ, hoạt động tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, sự nỗ lực của toàn thể Nhân dân, 6 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách phường ước đạt 10.983 triệu đồng (đạt 68,66% kế hoạch), chi ngân sách ước thực hiện là 10.363 triệu đồng (đạt 64,8% kế hoạch). UBND phường luôn bám sát dự toán được giao, sử dụng nguồn ngân sách hiệu quả, tiết kiệm chi thường xuyên, chủ động sử dụng các nguồn ngân sách phường đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị, KT-XH trên địa bàn, chủ động bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai và phòng chống cháy nổ.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đ/c Trương Văn An - Chủ tịch HĐND phường khẳng định, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND phường Mai Dịch sẽ tiếp tục phối hợp, tổ chức, thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời đề nghị các vị đại biểu HĐND và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia để thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp, HĐND phường đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2020.

UBND PHƯỜNG MAI DỊCH