PHƯỜNG MAI DỊCH

Kết nạp dân quân tự vệ năm thứ nhất, công nhận Dân quân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ năm 2022
Ngày đăng 02/04/2022 | 15:44  | View count: 66

Nhằm củng cố, xây dựng lực lượng dân quân phường ngày càng lớn mạnh và xây dựng lực lượng dân quân nòng cốt sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ địa phương trong mọi tình huống, sáng ngày 02/4/2022, UBND phường Mai Dịch tổ chức Lễ kết nạp 20 đ/c dân quân năm thứ nhất, công nhận 04 đ/c đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân nòng cốt năm 2022.

Tham dự buổi Lễ có đ/c Lê XuânThứ - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, đ/c Phạm Văn Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường cùng các đ/c thành viên Hội đồng NVQS phường, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội.

Những năm qua, Dân quân tự vệ phường Mai Dịch cơ bản đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác huấn luyện, SSCĐ, phòng chống thiên tai, PCCC, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn…; phối hợp giữ gìn ANCT-TTATXH tại địa phương.

Tại buổi lễ, UBND phường đã kết nạp mới 20 đồng chí dân quân; trao quyết định công nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân nòng cốt đối với 04 đồng chí.

Đ/c Phạm Văn Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường

giao nhiệm vụ cho các đ/c dân quân

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Văn Lợi - Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường chúc mừng các đồng chí đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân nòng cốt. Đồng chí giao nhiệm vụ cho các đồng chí dân quân năm thứ nhất, quán triệt việc thực hiện nghiêm Luật Dân quân tự vệ, tham gia và hoàn thành tốt các đợt tập huấn, huấn luyện dân quân hàng năm và các nhiệm vụ được giao.

Số chiến sĩ mới này sẽ tham gia huấn luyện chính trị và quân sự trong tháng 4/2022. Đây là đợt huấn luyện đầu tiên cho lực lượng dân quân mới kết nạp./.

PHƯỜNG MAI DỊCH