PHƯỜNG MAI DỊCH

Chi bộ số 4 phường Mai Dịch tổ chức điểm Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
Ngày đăng 28/07/2022 | 14:19  | View count: 43

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 25/6/2022 của BCH Đảng bộ phường Mai Dịch về việc tổ chức về Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2022-2025, ngày 28/7/2022, Chi bộ số 4 đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là Chi bộ được Đảng ủy phường chọn làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội các Chi bộ trong toàn Đảng bộ.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Lê Xuân Thứ - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường cùng các đ/c trong Thường trực Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ phường, đại diện cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ và các đ/c đảng viên Chi bộ số 4.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022– 2025; Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Chi bộ số 4 hiện có 41 đảng viên, sinh hoạt thường xuyên là 29 đ/c, miễn sinh hoạt 12 đ/c. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ số 4 đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt phù hợp với đặc thù địa bàn dân cư. Đảng viên trong Chi bộ đã phát huy tốt vai trò gương mẫu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chi bộ phân công.

Cùng với tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022, cấp ủy chi bộ và Đảng viên nghiêm túc quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường tuyên truyền, vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong tổ dân phố tích cực tham gia các phong trào, nhiệm vụ do Thành phố, Quận và Phường phát động. Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đẩy mạnh việc xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Năm 2021, tổ dân phố đã đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu; 121 gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa 3 năm liên tục giai đoạn 2019-2021, có 20 gia đình được UBND phường tặng giấy khen Gia đình văn hóa tiêu biểu; nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua năm 2020, 2021 và đã được các cấp khen thưởng; công tác vận động, xây dựng các loại quỹ, đặc biệt là quỹ phòng chống dịch Covid-19 và quỹ vacxin đạt và vượt chỉ tiêu giao. Trong hai năm, 100%  đảng viên đạt danh hiệu “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó các đ/c là Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT, Tổ trưởng, Tổ phó dân phố, các chi ủy viên phụ trách các chi hội đoàn thể chính trị - xã hội 2 năm liền đạt “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Nhiệm kỳ 2020-2022 còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo, của Đảng ủy, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị của phường Mai Dịch, an sinh xã hội, đời sống văn hóa, trật tự và văn minh đô thị của khu dân cư được đảm bảo, bộ máy của các chi hội đoàn thể được kiện toàn, ổn định, đoàn kết và hoạt động có hiệu quả.

Các đ/c đảng viên Chi bộ 4 bỏ phiếu bầu cấp ủy  nhiệm kỳ 2022 - 2025

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Dự thảo Nghị quyết nhiệm kỳ 2022 - 2025, tiến hành bầu Ban Chi ủy khóa mới gồm 03 đồng chí. Đồng chí Chu Thành Chung được bầu là Bí thư Chi bộ.

Đ/c Lê Xuân Thứ - QUV, Bí thư Đảng ủy phường tặng hoa chúc mừng Chi ủy số 4, NK 2022 – 2025

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đ/c Lê Xuân Thứ - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội của Chi bộ số 4. Đồng chí cũng đề nghị các chi bộ tham dự đầy đủ và rút kinh nghiệm để tổ chức tốt Đại hội.

Theo Kế hoạch, Đại hội các chi bộ được tiến hành từ tháng 8/2022 và hoàn thành trước ngày 15/9/2022.

PHƯỜNG MAI DỊCH