PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ

Phường Nghĩa Đô khảo sát, điều tra xã hội học, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018
Ngày đăng 10/12/2018 | 16:07  | View count: 174

 

Thực hiện Kế hoạch số 223/ KH – UBND ngày 19/10/2018 của UBND quận Cầu Giấy về phối hợp điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính quận cầu Giấy năm 2018. Sáng ngày 10/12/2018, UBND phường Nghĩa Đô phối hợp với tổ công tác của UBND quận tổ chức khảo sát điều tra xã hội học đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính của UBND phường Nghĩa Đô.

Tới dự buổi khảo sát lấy ý kiến đánh giá, có các tổ chức, người dân giao dịch thủ tục hành chính trên địa bàn phường.

Đây là dịp để đánh giá một cách khách quan, chính xác tình hình giải quyết thủ tục hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ của cán bộ, công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính và chất lượng cung cấp dịch vụ công tại phường năm 2018. Qua buổi khảo sát, việc giải quyết thủ tục hành chính cho công dân đã thực hiện tốt theo đúng quy định một cửa, một cửa liên thông, nhanh gọn không gây phiền hà cho người dân, tổ chức đến giao dịch. UBND phường đã thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính, tổ chức lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức về mức độ hài lòng đối với sự phục vụ về thủ tục hành chính, đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và vận hành áp dụng phần mềm dùng chung 3 cấp từ ngày 26/10/2018. 100% hồ sơ đã được giải quyết đúng và trước thời gian quy định.

Trong thời gian tiếp theo, UBND phường tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với thực hiện mô hình "Một cửa thân thiện gần dân”.

UBND PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ