PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ

Trung tâm học tập cộng đồng phường Nghĩa Đô tổ chức hội nghị tập huấn “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời ”
Ngày đăng 25/04/2019 | 14:49  | View count: 437

Thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ  về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, sáng ngày 25/4/2019, Trung tâm học tập phường Nghĩa Đô tổ chức hội nghị tập huấn “Đẩy mạnh phpng trào học tập suốt đời”.

Tới dự buổi tập huấn có đồng chí Nguyễn Thị Vân Khanh - Chủ tịch Hội Khuyến học quận, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội phường, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, chi hội trưởng, chi hội phó chi hội khuyến học, đại diện các trường học trên địa bàn phường.

Tại Hội nghị tập huấn đồng chí Nguyễn Thị Vân Khanh, Chủ tịch khuyến học quận đã trao đổi những nội dung liên quan đến việc xây dựng xã hội học tập, huy động sự vào cuộc tích cực của cấp, các ngành, các chi bộ, các tổ dân phố, các trường học; đẩy mạnh và phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, gia đình, dòng họ, tổ dân phố đến toàn phường; huy động có hiệu quả các nguồn lực, xã hội hóa công tác giáo dục;  đẩy mạnh hoạt động các trung tâm học tập tại các tổ dân phố.

Đồng chí Đào Trường Quảng - Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng phường đã tiếp thu ý kiến và  cảm ơn UBND quận, Hội Khuyến học quận Cầu Giấy trong những năm qua đã quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo và tạo điều kiện về cơ sở vất chất để Trung tâm học tập công đồng phường ngày hoạt động có hiệu quả. Đồng thời đồng chí đề nghị các ban ngành, đoàn thể, các cấp ủy chi bộ khu dân cư, tổ dân phố, chi hội khuyến học trên địa bàn phường cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào xã hội học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về chủ trương xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập, việc học tập phải được tổ chức từ cơ sở, từ tổ dân phố, khu phố. Nhân rộng các mô hình học tập hiệu quả, tuyên dương các cá nhân điển hình tiên tiến, tuyên dương các gia đình hiếu học. Phấn đấu 70% trở lên gia đình được công nhận Danh hiệu “ Gia đình học tập ”, 50% dòng họ được công nhận Danh hiệu “ Dòng họ học tập ”, 60% cộng đồng tổ dân phố đạt Danh hiệu “ Cộng đồng học tập” trong những năm tiếp theo./

UBND PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ