PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ

Phường Nghĩa Đô tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17 năm 2020
Ngày đăng 14/05/2020 | 16:51  | View count: 50

Sáng ngày 14/5/2020, Ban Chỉ huy quân sự phường Nghĩa Đô đã tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17 có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường năm 2020.

Thời gian qua, Ban chỉ huy quân sự phường đã tập trung chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự tới từng khu dân cư, góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên và gia đình thanh niên về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Qua đó, giúp UBND phường nắm chắc và quản lý chắc nguồn nam thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, đồng thời đánh giá đúng khả năng thực tế của địa phương, tạo nguồn cho việc tổ chức thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo đạt chỉ tiêu quân số được giao, làm cơ sở cho việc xét duyệt, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ chính xác, công bằng, đúng luật định.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đã có 120 thanh niên trong độ tuổi đến đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 tại UBND phường Nghĩa Đô.

UBND PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ