PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ

Phường Nghĩa Đô triển khai lập và niêm yết danh sách cử tri
Ngày đăng 09/04/2021 | 14:32  | View count: 593

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân để thực hiện việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện các văn bản của cấp trên, Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ phường Nghĩa Đô đã tập trung triển khai các nội dung của Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 09/02/2021 của UBND phường về thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn, xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Việc triển khai được thực hiện nghiêm túc, toàn diện trong toàn hệ thống chính trị từ phường đến cơ sở, hiện đúng, đủ các nội dung và tiến độ các bước theo quy định.

Đến hết ngày 31/3/2021, UBND phường đã hoàn thành việc rà soát và lập danh sách sơ bộ cử tri tại các tổ dân phố và các đơn vị quân đội. Qua rà soát, tổng số cử tri sơ bộ trên địa bàn phường là 22.965 cử tri, trong đó có 11.616 cử tri nam và 11.349 cử tri nữ, số cử tri của 02 tổ bầu cử thuộc lực lượng vũ trang là 2.885 cử tri. Từ ngày 03/4/2021, UBND phường triển khai niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND phường, các nhà họp tổ dân phố và sẽ niêm yết chính thức danh sách tại các tổ bầu cử từ ngày 11/4/2021. 

Phường Nghĩa Đô gồm 28 tổ dân phố và 11 đơn vị công an, quân đội đóng trên địa bàn. Ngày 17/3/2021, UBND quận Cầu Giấy đã ban hành Quyết định số 432/QĐ-UBND phê chuẩn 12 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường trong đó có 10 khu vực bỏ phiếu tại khu dân cư và 02 khu vực bỏ phiếu tại các đơn vị công an, quân đội. Ngày 23/5/2021, cử tri phường Nghĩa Đô sẽ tiến hành bầu ra 04 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình vào HĐND quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2021 – 2026.

PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ