PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ

Hoàn thành việc lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Nghĩa Đô
Ngày đăng 09/04/2021 | 14:54  | View count: 810

Từ ngày 01/4 đến ngày 08/4/2021, Ủy ban MTTQ phường Nghĩa Đô phối hợp với UBND phường đã triển khai lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 hiện đang sinh sống trên địa bàn phường.

Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến về những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14  ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội như: đảm bảo số lượng cử tri tham dự phải có ít nhất từ 55 cử tri, công bố tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các đồng chí tham gia ứng cử; tiếp nhận ý kiến phát biểu, nhận xét đối với người tham gia ứng cử của đại diện diện cơ quan và cử tri nơi cư trú của người ứng cử...

Cử tri biểu quyết tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu  Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Trong kỳ bầu cử lần này, phường Nghĩa Đô có 13 người tham gia ứng đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có 06 người ứng cử đại biểu Quốc Hội, 06 người ứng cử đại biểu HĐND cấp quận và 01 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Phường Nghĩa Đô đã tổ chức 11 hội nghị cử tri và hoàn thành việc lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 13 người ứng cử. Tại các hội nghị, cử tri tham dự đã biểu quyết thống nhất cao đối với đa số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ tán thành tuyệt đối.

Cử tri phát biểu ý kiến đối với người ứng cử đại biểu  Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

UBND PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ