PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ

Hội nghị công bố quyết định kiện toàn và triển khai nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia đảm bảo ANTT trên địa bàn phường Nghĩa Đô
Ngày đăng 07/07/2022 | 16:09  | View count: 86

Sáng ngày 07/7/2022, UBND phường Nghĩa Đô đã tổ chức hội nghị công bố quyết định kiện toàn và triển khai nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô bao gồm lực lượng Bảo vệ dân phố, Đội dân phòng phòng cháy chữa cháy, Tổ tuần tra Nhân dân.

Theo quyết định của UBND phường, lực lượng bảo vệ dân phố gồm 64 thành viên, bao gồm Ban bản vệ dân phố 15 thành viên và 13 tổ bảo vệ dân phố tại các khu dân cư. Thực hiện quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ, UBND phường đã quyết định thành lập 27 Đội dân phòng gồm 270 đội viên tại 27 tổ dân phố. Đội dân phòng thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật về phòng cháy và chữa cháy tại các tổ dân phố. Bên cạnh lực lượng bảo vệ dân phố và các Đội dân phòng, phường đã thành lập 13 tổ tuần tra nhân dân theo địa bàn phụ trách của cảnh sát khu vực, tổ tuần tra Nhân dân do đồng chí Cảnh sát khu vực làm tổ trưởng, thành viên là bảo vệ dân phố và các cá nhân tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tổng số 110 thành viên. Các lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở chịu sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của UBND phường và sự hướng dẫn trực tiếp về nghiệp vụ của Công an phường.

Phát biểu giao nhiệm cụ thể cho các lực lượng, đồng chí Chử Mạnh Hùng - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã nhấn mạnh: Huy động và phát huy vai trò của các lực lượng tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở trên địa bàn phường là một trong những giải pháp chủ đạo để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Do vậy, các đồng chí được quyết định tham gia vào các lực lượng như Bảo vệ dân phố, Đội dân phòng, Tổ tuần tra Nhân dân cần phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật. Đồng chí Chủ tịch UBND phường cũng giao nhiệm vụ cho Ban chỉ huy Công an phường chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, chương trình công tác, hướng dẫn nghiệp vụ để các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối an toàn, góp phần giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của phường trong năm 2022 và những năm tiếp theo./.

PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ