PHƯỜNG NGHĨA TÂN

Hội nghị tổng kết công tác mặt trận phường Nghĩa Tân năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019
Ngày đăng 22/11/2018 | 14:21  | View count: 1226

Ngày 22/11/2018, UBMTTQ phường Nghĩa Tân tổ chức hội nghị Tổng kết công tác mặt trận năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đến tham dự hội nghị có đồng chí Hà Văn Thắm – Phó chủ tịch UBMTTQ quận Cầu Giấy và đại diện lãnh đạo Đảng ủy – HĐND - UBND cùng các ban, ngành, đoàn thể của phường…

Trong năm 2018, Ủy ban MTTQ phường đã phối hợp cùng các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với năm “Nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị 2018”. Công tác vận động "Quỹ vì người nghèo" được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia.

Uỷ ban MTTQ phường đã phối hợp với UBND và các tổ chức, đoàn thể làm tốt các công tác chăm sóc các gia đình chính sách, người có công, gia đình thương binh liệt sỹ, các hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán với tổng cộng số tiền 1.107.900.000đ (Quà của chủ tịch nước, Thành phố, Quận và phường). Ngoài ra, tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Nhân dịp này, UBMTTQ phường cũng đã tiến hành khen thưởng cho 9 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2018.

Hội nghị cũng đã đề ra những giải pháp, phương hướng hoạt động trong thời gian tới để công tác Mặt trận của phường đạt kết quả cao hơn. Trong năm 2019 cần tập trung khắc phục những tồn tại trong năm 2018 và quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2019. Trước mắt, tổ chức phân công nhiệm vụ cho các Uỷ viên Uỷ ban và xây dựng quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tiếp tục làm tốt hơn nữa các công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; chỉ đạo các ban công tác mặt trận hoàn thành các nhiệm vụ quân sự chính trị và xã hội trên địa bàn phường đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền theo Chỉ thị 07 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”; vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, vận động các tầng lớp nhân dân, huy động tối đa mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế và góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN