PHƯỜNG NGHĨA TÂN

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024
Ngày đăng 19/12/2018 | 18:23  | View count: 371

Sáng ngày 19/12, Tại hội trường UBND phường, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Tân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024. Về dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ quận, cùng các đồng chí trong ban Thường trực UBMTTQ quận; các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường;  các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, trưởng các tổ chức chính trị xã hội phường. Và 134 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, trí thức, tôn giáo, cá nhân tiêu biểu…đã được hiệp thương cử tại Hội nghị các Ban CTMT địa bàn và các tổ chức đoàn thể, các đơn vị được phân bổ.

Văn nghệ chào mừng đại hội MTTQ phường

Nhiệm kỳ 2014-2019, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường Nghĩa Tân không ngừng được củng cố và phát triển. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng phong trào, Cuộc vận động đã tạo được nếp sống văn minh, đoàn kết trong cộng đồng dân cư với đặc thù là những khu tập thể cũ của các đơn vị quân đội, các cơ quan Trung ương; Phần lớn là cán bộ nghỉ hưu, dân trí cao; Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ qua đã triển khai thực hiện có hiệu quả trên tất các nhiệm vụ, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, hoạt động nhân đạo, từ thiện: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Trong 05 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã phối hợp vận động Nhân dân ủng hộ các quỹ đạt và vượt chỉ tiêu trên giao; Công tác an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động được 753.533.000 đồng giúp các hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất giảm nghèo bền vững trị giá 243 triệu đồng. Có thể nói Quỹ “ Vì người nghèo” đã giúp đỡ giải quyết tốt cho các hộ nghèo và cận nghèo, đến nay phường không còn hộ nghèo chỉ có 01 hộ cận nghèo. Trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ được triển khai hiệu quả thiết thực. Đặc biệt trong quá trình thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa được nhân dân đồng thuận tham gia. Qua bình xét, trung bình hàng năm đạt từ 92% - 95% gia đình văn hóa và đạt 92% - 97% danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, giám sát đầu tư của cộng đồng, phản biện xã hội cũng được MTTQ phường phối hợp thực hiện tốt. Năm năm qua, MTTQ phường liên tục đạt đơn vị xuất sắc và được các cấp khen thưởng. Về  dự và chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận đã có bài phát biểu đánh giá cao sự tham gia đóng góp của hệ thống mặt trận của phường, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối kết hợp giữa HĐND, UBND; sự vào cuộc tích cực hiệu quả của các tổ chức thành viên và đặc biệt sự đồng thuận ủng hộ của các Ban Công tác mặt trật trên địa bàn phường góp phần vào thành tích chung của Quận. Và thống nhất với các nội dung chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới đồng chí đã nêu định hướng một số nội dung đối với UBMTTQ Việt Nam phường cần tập trung trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường cũng có bài phát biểu ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của MTTQ nhiệm kỳ qua.

Ủy ban MTTQ Việt Nam  phường Nhiệm kỳ 2019 -2024

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã hiệp thương cử 45 đồng chí vào Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa XII và cử 11 đại biểu chính thức đi dự Đại hội cấp trên. Đồng chí Nguyễn Thị Đức Minh được Ủy ban MTTQ phường hiệp thương cử giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019-2024. Nhân dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận đã tặng giấy khen và thưởng 06 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019.

ỦY BAN MTTQ QUẬN