PHƯỜNG NGHĨA TÂN

Phường Nghĩa Tân tổ chức Lớp tập huấn về Xây dựng xã hội học tập
Ngày đăng 14/05/2019 | 15:29  | View count: 292

Bà Nguyễn Thị Vân Khanh – Chủ tịch Hội Khuyến học quận Cầu Giấy phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-KH ngày 01/3/2019 của Hội Khuyến học phường Nghĩa Tân về tổ chức thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Hội Khuyến học phường tổ chức tập huấn về Xây dựng xã hội học tập tới các đồng chí là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, Ban chấp hành Hội Khuyến học phường, các chi hội trưởng, chi hội phó các chi hội Khuyến học trong toàn phường.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lâm Văn Thảo – Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung Tâm Học tập cộng đồng phường Nghĩa Tân cho biết: “Thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền nhân dân trên địa bàn phường cùng với Hội Khuyến học, các tổ chức xã hội đã không ngừng quan tâm chỉ đạo phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập. Việc làm này đã được các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, trong đó các trường học trong phường và Hội Khuyến học giữ vai trò nòng cốt. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã trở thành phong trào rộng khắp, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, tạo cơ hội cho người dân được học tập, học tập suốt đời, từng bước xây dựng phường Nghĩa Tân trở thành xã hội học tập”.

 

Ông Lâm Văn Thảo – Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng phường Nghĩa Tân

phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã tập trung vào 03 vấn đề chính: (1) triển khai và tổ chức thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ; (2) Xây dựng Trung tâm Học tập cộng đồng gắn với cụm dân cư ở các Tổ dân phố; (3) Trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tại Tổ dân phố.

Quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về “xây dựng xã hội học tập, bảo đảm cho tất cả các công dân Việt Nam có cơ hội bình đẳng trong học tập, đào tạo”, trong thời gian, tới Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, tạo ra phong trào để mọi người tự giác học tập; Kết hợp thực hiện phong trào với phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, “gia đình hiếu học”, “dòng họ hiếu học”, “khu dân cư hiếu học”; tuyên dương khen thưởng kịp thời các tấm gương tốt về công tác xây dựng xã hội học tập.

UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN