PHƯỜNG NGHĨA TÂN

Phường Nghĩa Tân tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII), Học tập Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày đăng 24/08/2019 | 13:26  | View count: 765

Ngày 23/8/2019, Đảng ủy phường Nghĩa Tân tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị 35 – CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng tới lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ, Ban chấp hành Đảng bộ phường; trưởng, phó các hội, đoàn thể và hơn 2000 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ thuộc đảng bộ phường.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe PGS,TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông báo kết quả hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng; nội dung tổng kết thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí báo cáo viên cũng đã thông báo một số nội dung công việc quan trọng đã được Bộ Chính trị giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 khóa XII đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, tình hình diễn biến thời sự, đặc biệt là quan điểm chỉ đạo của Trung ương về đảm bảo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp thành công.

Đảng ủy phường cũng đã cung cấp tới các đồng chí bí thư chi bộ các tài liệu học tập Nghị quyết trong đó có Kế hoạch số 39-KH/ĐU ngày 19/8/2019  của Đảng ủy phường về tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 –CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII để các chi bộ nghiên cứu, xây dựng kế hoạch quán triệt tới toàn thể Đảng viên của đơn vị phù hợp với tình hình đặc điểm, điều kiện thực tế để thực hiện có hiệu quả.

UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN