PHƯỜNG NGHĨA TÂN

HĐND phường Nghĩa Tân tổ chức Kỳ họp bất thường thông qua Đề án tiếp tục kiện toàn tổ dân phố trên địa bàn
Ngày đăng 22/10/2019 | 10:04  | View count: 203

Ngày 21/10/2019, HĐND phường Nghĩa Tân nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) để thảo luận, xem xét Tờ trình đề nghị thông qua Đề án tiếp tục kiện toàn tổ dân phố thuộc địa bàn phường Nghĩa Tân. Tới dự kỳ họp có đồng chí Phương Kiến Quốc - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận, Uỷ ban MTTQ và Công an quận Cầu Giấy.

Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp bất thường) HĐND phường Nghĩa Tân nhiệm kỳ 2016-2021

Tại kỳ họp, HĐND phường đã nghe và thảo luận về Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 21/10/2019 của UBND phường đề nghị thông qua Đề án tiếp tục kiện toàn tổ dân phố thuộc địa bàn phường.Theo phương án trình tại kỳ họp, phường sẽ tiến hành kiện toàn từ 32 tổ dân phố xuống còn 20 tổ dân phố.

HĐND phường đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án Tiếp tục kiện toàn tổ dân phố thuộc địa bàn phường Nghĩa Tân, đồng thời đề nghị UBND phường hoàn thiện hồ sơ trình UBND quận theo quy định và đề nghị đại biểu HĐND nắm tình hình, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về Nghị quyết thông qua Đề án Tiếp tục kiện toàn Tổ dân phố thuộc địa bàn phường Nghĩa Tân.

UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN