PHƯỜNG NGHĨA TÂN

HĐND phường Nghĩa Tân tổ chức kỳ họp thứ XIII nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ngày đăng 19/06/2020 | 15:49  | View count: 415

Ngày 19/6/2020, HĐND phường Nghĩa Tân nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ 13 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND phường về nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm, quyết định nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020; Tổng quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2019; Báo cáo thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của phường.

Tới dự kỳ họp có đồng chí Chu Thị Tuyết Anh - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND quận, đồng chí Phạm Thị Thanh Xuân - Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận; đồng chí Nguyễn Hào Hùng– phó trưởng Công an quận; đồng chí Vũ Thị Thủy- QUV,BTĐU, Chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí trong  Ban thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ phường; các đồng chí trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và 25 vị đại biểu HĐND phường.

Tại kỳ họp, HĐND phường đã nghe và xem xét các báo cáo: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 06 tháng cuối năm 2020; Quyết toàn thu chi Ngân sách năm 2019 và việc thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo hoạt động HĐND 06 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020; Kết quả hoạt động giám sát của HĐND năm 2019 và dự kiến Chương trình giám sát năm 2021; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 13; Thông báo của UB MTTQ phường về công tác vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng chính quyền.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Chu Thị Tuyết Anh - Quận ủy viên, Phó chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy ghi nhận những kết quả mà phường Nghĩa Tân đã đạt được trong năm trong 06 tháng đầu năm 2020, động viên và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của phường trong 06 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Chu Thị Tuyết Anh - Quận ủy viên, Phó chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy phát biểu chỉ đạo

tại Kỳ họp thứ 13 HĐND phường Nghĩa Tân

HĐND phường đã tiến hành thảo luận đảm bảo dân chủ, tập trung, phát huy trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của đại biểu HĐND phường; tập trung bàn và thống nhất các chỉ tiêu kinh tế- xã hội  và đưa ra các biện pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2020. Tại kỳ họp có 04 đại biểu HĐND phường phát biểu ý kiến với 4 câu hỏi chất vấn tập trung vào các lĩnh vực đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, cây xanh, công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ sau thực hiện đề án sáp nhập tổ dân phố, CBCC phường; xây dựng tiêu chí riêng của phường về văn minh đô thị…

Đại biểu Hội đồng nhân dân phát biểu ý kiến tại kỳ họp

Các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường đã thực hiện trả lời đối với các nội dung mà đại biểu HĐND phường nêu theo sự điều hành của Chủ tọa kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND phường đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019, dự toán thu- chi  ngân sách phường năm 2020; Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn chương trình giám sát của HĐND phường năm 2021.

HĐND phường đề nghị UBND phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND phường, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2020.

UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN