PHƯỜNG NGHĨA TÂN

Hoạt động cho vay và sử dụng vốn vay của Ngân hàng chính sách trên địa bàn phường Nghĩa Tân đạt hiệu quả cao
Ngày đăng 11/11/2021 | 15:26  | View count: 20

Ngày 11/11/2021, Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội quận kiểm tra hoạt động cho vay và sử dụng vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn phường Nghĩa Tân.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Dinh – Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận, thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận cùng đoàn kiểm tra đã kiểm tra đối với việc sử dụng nguồn vốn từ các chương trình của NHCSXH, nắm bắt tình hình thực tế, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng nhằm kịp thời ngăn ngừa, chấn chỉnh những tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Đến nay, phường Nghĩa Tân có 07 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn phường là 24.145 triệu đồng, tăng 1.794 triệu đồng so với đầu năm với 312 khách hàng vay vốn.

Công tác đôn đốc thu hồi nợ gốc và nợ lãi đến hạn được UBND phường và Ngân hàng chính sách xã hội đặc biệt quan tâm, thường xuyên, nhắc nhở các tổ tiết kiệm, vay vốn cũng như các hội đoàn thể nhận ủy thác phải thường xuyên theo dõi, vận động, tuyên truyền để các tổ viên phải có ý thức trả nợ đúng hạn theo quy định. Do đó, đến nay trên địa bàn phường không có lãi tồn đọng, nợ khoanh, nợ quá hạn cũng như không có nợ bị xâm tiêu, chiếm dụng.

Hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm được tổ chức tốt, số dư tiền gửi của tổ viên qua tổ tiết kiệm vay vốn là 1.692 triệu đồng.

Nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội đã giúp thu hút, tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm ổn định cho gần 400 lao động trên địa bàn phường. Có thể nói, đây là nguồn vốn rất quan trọng, góp phần hỗ trợ Nhân dân trên địa bàn, nhất là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ cần bổ sung vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19.

PHƯỜNG NGHĨA TÂN