PHƯỜNG QUAN HOA

Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phường Quan Hoa – quận Cầu Giấy
Ngày đăng 16/08/2018 | 09:26  | View count: 478

Thực hiện Hướng dẫn số 30/HD-CAHN-PV28 ngày 29/5/2018 của Công an Thành phố Hà Nội hướng dẫn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018, Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQVN và Công an quận Cầu Giấy năm 2018, ngày 16/8/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Quan Hoa phối hợp với Công an phường đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018 trên địa bàn phường nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào trong thời gian tiếp theo.

Đây là dịp để cán bộ, chiến sỹ công an và nhân dân trên địa bàn ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, truyền thống 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam, 13 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tầm quan trọng của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô và đất nước.

Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phường Quan Hoa

Phường Quan Hoa là địa bàn trọng điểm của quận Cầu Giấy với số người tỉnh ngoài, học sinh, sinh viên tạm trú luôn biến động. Tình hình khiếu kiện của nhân dân tại trụ sở của UBND quận với nhiều diễn biến phức tạp. Là địa bàn tập trung của các cơ quan của quận như: Quận ủy – HĐND - UBND quận, Ban chỉ huy quân sự quận; 2 điểm thường xuyên có người nước ngoài tạm trú (khách sạn Cầu Giấy và khách sạn Sen); 01 văn phòng đại diện người nước ngoài. Trên bàn phường có 4 chùa, 4 đình, 2 chợ chính, 1 chợ tạm, 17 cơ sở hệ thống ngân hàng, 7 tiệm vàng, 09 hiệu cầm đồ, 7 khách sạn, 37 nhà nghỉ, 14 cơ sở massage, tẩm quất, 23 cửa hàng Internet… Tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn phường rất phức tạp, mức độ hoạt động rộng, phương thức thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt, chủ yếu là đối tượng ở nơi khác đến hoạt động. Trước tình hình địa bàn phức tạp như vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, điều hành của Chính quyền và đặc biệt sự phối kết hợp giữa MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội với Công an phường trong việc tuyên truyền, xây dựng các mô hình tự quản, phát huy vai trò của  Ban bảo vệ dân phố trong việc phân luồng đảm bảo an toàn giao thông trên các trục đường chính, đảm bảo an ninh trật tự trong khu dân cư tổ dân phố, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy ước dân chủ của Tổ dân phố gắn với việc thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và quy tắc ứng xử nơi công cộng. Bên cạnh đó, tăng cường vai trò trách nhiệm của Ban công tác Mặt trận địa bàn trong việc giám sát, phản biện xã hội.

Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn phường đã có những kết quả đáng ghi nhận, được nhân dân đồng tình hưởng ứng góp phần quan trọng trong việc xây dựng Phường Quan Hoa luôn hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ và  là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của quận. Với những kết quả đã đạt được trong năm qua, Hội nghị đã biểu dương khen thưởng 5 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn phường.

Đồng chí Phạm Thị Lâm Anh – Phó Chủ tịch thường trực UB MTTQ quận phát biểu tại Ngày hội

Phát biểu với Ngày hội, đồng chí Phạm Thị Lâm Anh – Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy đã ghi nhận những kết quả của phường trong thực hiện phong trào, đồng thời nhấn mạnh chỉ đạo những nội dung cần tập trung trong thời gian tiếp theo.

ỦY BAN MTTQ QUẬN CẦU GIẤY