PHƯỜNG QUAN HOA

Chi bộ số 9 phường Quan Hoa tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2022
Ngày đăng 04/01/2020 | 15:44  | View count: 470

Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 28/11/2019 của Đảng ủy phường Quan Hoa về chỉ đạo Đại hội điểm Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường (nhiệm kỳ 2020-2022), sáng ngày 04/01/2020, Chi bộ số 9 đã tiến hành Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2022.

Về dự với Đại hội Chi bộ có đồng chí Vũ Quang Dương - Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy, đồng chí Nguyễn Huy Quang - Quận ủy viên, Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao quận, đồng chí Nguyễn Thị Linh Chi - Bí thư Đảng ủy phường, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường, các đồng chí Bí thư của 26 chi bộ trực thuộc và 88 đồng chí đảng viên Chi bộ số 9.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng như: Báo cáo Chính trị Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; Báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quan Hoa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Linh Chi - Bí thư Đảng ủy phường phát biểu chỉ đạo  Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Linh Chi - Bí thư Đảng ủy phường đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Chi bộ số 9 nhiệm kỳ 2020 - 2022 đảm bảo theo đúng kế hoạch và nội dung đã đề ra. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ số 9 đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và của Chi bộ tới đảng viên và nhân dân; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ dân phố và Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể khu dân cư thực hiện tốt Nghị quyết Chi bộ; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong nhiệm kỳ qua, hàng năm, Chi bộ số 9 đều đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2019 Chi bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí Bí thư Đảng ủy tin tưởng rằng, những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 sẽ sớm được khắc phục, Chi bộ số 9 tiếp tục giữ vững danh hiệu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đề nghị, ngay sau Đại hội, Chi bộ cần xây dựng quy chế hoạt động để phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân các đồng chí chi ủy viên, đảng viên, của cấp uỷ với tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể, đồng thời triển khai đưa Nghị quyết Chi bộ đi vào cuộc sống. Đồng chí cũng đề nghị các đảng viên tham dự Đại hội phát huy tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những đảng viên tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, có sức khỏe, có tinh thần đoàn kết, có uy tín trong nhân dân để bầu vào cấp uỷ chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 cũng như bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quan Hoa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Đại hội đã bầu Cấp ủy nhiệm kỳ mới gồm 05 đồng chí với số phiếu tập trung, đồng chí Nguyễn Phương Đức vinh dự được Đại hội tín nhiệm bầu là Bí thư chi bộ với số phiếu 82/87 phiếu; đồng chí Nguyễn Trọng Kỳ là Phó Bí thư chi bộ với số phiếu 86/87 phiếu. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ phường gồm 11 đồng chí (trong đó 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết).

C ấp ủy Chi bộ số 9 nhiệm kỳ 2020 – 2022 ra mắt

Đại hội Chi bộ số 9 đã thành công tốt đẹp, Đảng ủy phường Quan Hoa tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiến hành Đại hội chi bộ cơ bản xong trong tháng 01/2020 để tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG QUAN HOA