PHƯỜNG QUAN HOA

Hội Khuyến học phường Quan Hoa tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài năm 2020
Ngày đăng 17/07/2020 | 15:28  | View count: 156

Nhằm nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài, Hội Khuyến học phường Quan Hoa tổ chức tập huấn tục thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng” và triển khai công tác khuyến học, khuyến tài 6 tháng cuối năm 2020.

Tham dự Hội nghị có đ/c Đinh Trọng - PCT UBND, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng phường, đ/c Nguyễn Văn Hách - Phó giám đốcTrung tâm học tập cộng đồng cùng toàn thể cán bộ Hội Khuyến học, Chi hội Khuyến học, đại diện dòng họ, gia tộc, cộng đồng học tập tổ dân phố, nhà trường trên địa bàn phường Quan Hoa.

Đ/c Đinh Trọng phát biểu tại hội nghị Tập huấn

Tại Hội nghị, đại biểu được quán triệt lại những vấn đề trọng tâm của Quyết định 281/TTg của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn cách chấm điểm, đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” đối với các chi hội tổ dân phố, trường học và quy trình đánh giá, chấm điểm, xếp loại hàng năm và 5 năm của Cộng đồng học tập cấp phường; Một số nội dung cơ bản về thực hiện Kết luận 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đ/c Chủ tịch Hội Khuyến học phường, đồng thời là báo cáo viên cũng  làm rõ thêm những nội dung trong xây dựng Hội về tổ chức, hoạt động của Chi hội, Chi họ về công tác phát triển hội viên và vận động xây dựng quỹ Khuyến học, thống nhất mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức tổ chức ngày Hội Khuyến học và Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/TTg đến Hội Khuyến học cấp phường. Đây là những nội dung quan trọng, cần thiết giúp cho cán bộ làm công tác khuyến học, nhất là số cán bộ mới đảm nhiệm công tác nắm chắc những mục tiêu, tiêu chí cụ thể để có căn cứ xây dựng, đánh giá kết quả công tác khuyến học, khuyến tài ở đơn vị mình, động viên được mọi cấp, mọi ngành, các lực lượng xã hội tham gia xây dựng xã hội học tập nhằm làm cho các mô hình học tập trên địa bàn toàn phường ngày càng phát triển hiệu quả, bền vững.

UBND PHƯỜNG QUAN HOA