PHƯỜNG QUAN HOA

Đảng bộ phường Quan Hoa tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày đăng 24/04/2021 | 17:00  | View count: 250

Ngày 24/4/2021, tại Nhà Văn hóa phường Quan Hoa, Đảng ủy phường Quan Hoa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho hơn 800 đảng viên của Đảng bộ. Đồng chí PGS, TS Nguyễn Viết Thông - Báo cáo viên Trung ương, Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương tới dự và trực tiếp là báo cáo viên Hội nghị.

Đồng chí PGS, TS Nguyễn Viết Thông - Báo cáo viên Trung ương, Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí PGS, TS Nguyễn Viết Thông đã truyền đạt tới đảng viên phường Quan Hoa những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII; những thành tựu, những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; những thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức và nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới. 

Đồng chí Nguyễn Thị Linh Chi - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường bế mạc hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Linh Chi - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường đề nghị cấp ủy các chi bộ và từng đồng chí đảng viên tiếp tục nghiên cứu, học tập, tích cực thực hiện Nghị quyết để Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đi vào cuộc sống.

Đảng viên tham dự học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG QUAN HOA