PHƯỜNG TRUNG HÒA

Phường Trung Hòa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động năm 2019
Ngày đăng 10/01/2019 | 14:24  | View count: 319

Thực hiện Hướng dẫn số 1709/HD-UBND-LĐLĐ ngày 30/11/2018 của UBND - LĐLĐ quận Cầu Giấy, chiều ngày 10/1/2019, UBND phối hợp với Công đoàn phường Trung Hòa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động phường năm 2019.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Phan Thanh Vĩnh – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Lai Mạnh Tiến – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cùng đại diện Liên đoàn lao động quận Cầu Giấy, tập thể cán bộ, công chức, nhân viên và người lao động cơ quan.

Đồng chí Lai Mạnh Tiến - Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, đồng chí Nguyễn Duy Đồng - Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch công đoàn phường cùng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe báo cáo về Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của UBND phường và báo cáo kết quả của phong trào thi đua năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Công đoàn phường.

Tại hội nghị, đồng chí Lai Mạnh Tiến - Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Thủ trưởng cơ quan UBND đã phát động phong trào thi đua năm 2019 đến tập thể cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động trong cơ quan phường. Đặc biệt, đồng chí Chủ tịch nhấn mạnh: Năm 2019 là năm cuối thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII và năm tiếp tục thực hiện “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”, “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh”. Để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trung Hòa thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2019, xây dựng phường Trung Hòa ngày càng văn minh - giàu đẹp, yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn phường cần phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, gắn bó, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác chuyên môn trong lĩnh vực mình phụ trách; đề ra các biện pháp sáng tạo, thích hợp trong thực hiện nhiệm vụ, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật để nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động, đáp ứng nhiệm vụ được giao; Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% cán bộ, công chức đạt Chiến sĩ thi đua, 100% gia đình đoàn viên Công đoàn đạt gia đình văn hóa.

                       Đồng chí Lai Mạnh Tiến - Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Thủ trưởng cơ quan UBND phường đã phát động phong trào thi đua năm 2019

Hưởng ứng lời phát động thi đua năm 2019 của đồng chí Lai Mạnh Tiến - Thủ trưởng cơ quan, đồng chí Vũ Thị Thủy - Công chức Văn phòng - Thống kê thay mặt đoàn viên Công đoàn cam kết sẽ cùng với các đoàn viên trong cơ quan  không ngừng học tập, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phấn đấu hoàn tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, 37 cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến năm 2018” đã được biểu dương khen thưởng; Lãnh đạo UBND phường cùng cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động cơ quan đã cùng ký cam kết thực hiện trong năm 2019.

UBND PHƯỜNG TRUNG HÒA