PHƯỜNG TRUNG HÒA

Phường Trung Hòa tổ chức lớp phổ cập bơi cho trẻ em năm 2019
Ngày đăng 01/07/2019 | 17:02  | View count: 275

Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 27/5/2019 của UBND quận Cầu Giấy về Triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước cho trẻ em và phổ cập bơi hè 2019, từ ngày 01/7/2019 đến ngày 11/7/2019, UBND phường Trung Hòa phối hợp với Bể bơi ClubM tổ chức dạy bơi cho 70 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.  

Với mong muốn nâng cao nhận thức và sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, của cộng đồng dân cư về phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước ở trẻ em, hằng năm, UBND phường huy động các nguồn kinh phí xã hội hóa để tổ chức lớp phổ cập bơi cho trẻ em. Đây là một trong những giải pháp hữu hiệu phòng, chống tai nạn thương thích, đuối nước trẻ em, đồng thời huy động sự vào cuộc tích cực của các tổ chức, cá nhân đóng góp vào sự phát triển an toàn cho trẻ.

Tại lớp học, giáo viên của Bể bơi đã hướng dẫn cho các em một số kỹ năng bơi và xử lý tình huống khi có tai nạn đuối nước xảy ra. Đây cũng là một trong những hoạt động bổ ích cho các em thiếu nhi mỗi khi hè về.

Hy vọng, trong  thời gian tiếp theo, các lớp học sẽ tiếp tục được duy trì để giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, giúp các em nâng cao sức khoẻ, hoàn thiện kỹ năng tự bảo vệ bản thân và phòng tránh tai nạn đuối nước xảy ra.

UBND PHƯỜNG TRUNG HÒA