PHƯỜNG TRUNG HÒA

Tổng kết công tác Hội người cao tuổi năm 2019 phường Trung Hòa
Ngày đăng 01/11/2019 | 10:43  | View count: 225

Ngày 31/10/2019, Hội người cao tuổi phường Trung Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Năm 2019, công tác Hội Người cao tuổi phường Trung Hòa đẩy mạnh phong trào thi đua, 100% chi hội đăng ký thi đua, trong đó có 32 chi hội đạt tiêu chuẩn chi hội tốt, 14 chi hội đạt tiêu chuẩn thi đua loại khá; các câu lạc bộ dành cho người cao tuổi như: câu lạc bộ thơ ca, câu lạc bộ Văn hóa -Thể thao, câu lạc bộ dưỡng sinh ngoài trời… được duy trì hoạt động thường xuyên góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi trên địa bàn; tổ chức thành công lễ mừng thọ xuân Kỷ Hợi 2019 cho 521 cụ cao niên với số tiền trên 291 triệu đồng; phối hợp với Bệnh viện mắt quốc tế tổ chức khám mắt cho 135 lượt hội viên; phối hợp với công ty Green life tổ chức buổi tư vấn về sức khỏe người cao tuổi cho 235 lượt hội viên và tổ chức cho hội viên đi tham quan thực tế…

Nhằm vinh danh và nhân rộng những gương điển hình người cao tuổi có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội, UBND phường đã biểu dương, khen thưởng đối với 06 chi hội hoạt động tiêu biểu, 16 hội viên có thành tích trong công tác hội với tổng số tiền 2,8 triệu đồng.

UBND PHƯỜNG TRUNG HÒA